|     O PORADNI KONTAKT

Większość przewlekłych chorób wątroby przebiega bezobjawowo aż do czasu pojawienia się istotnych, często nieodwracalnych powikłań. Wczesna diagnoza i właściwe leczenie w większości przypadków umożliwiają zahamowanie postępu choroby i uniknięcie groźnych dla życia następstw.
Komfort i długość życia ludzi cierpiących z powodu wiekszości przewlekłych chorób wątroby nie musi różnić się od tych obserwowanych u zdrowych osób.
Kluczem do osiągnięcia tego stanu jest odpowiednia opieka hepatologiczna. Specjalizujemy się w tym.

Konusltacje Hepatologiczne
Aktualności: Jan Gietka na European Young Hepatologists Workshop Wszystkie miejsca na dzień konsultacji za 5 złotych zarezerwowane Dzień z konsultacjami za 5 PLN - 22 sierpnia 2015 Czytaj wszystkie newsy >>
30% chorych z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby w momencie rozpoznania ma histologiczne cechy marskości wątroby. Niezwykle ważne jest uwzględnianie tej choroby w diagnostyce różnicowej zapaleń wątroby o niejasnej etiologii.
Copyright 2011-15 / hepatolodzy.plinfo@hepatolodzy.pltel.: 534 43 44 43